ข่าวสารหลักสูตร

Video Tour

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มสด. คว้ารางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการ “แผนธุรกิจคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสังคม ”

ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวทิพย์สุมนต์ บุญหลงนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดนายเอกพล ประดิษฐ์สุวรรณ นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม