การรายงานตัวนักศึกษา

การรายงานตัวนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

12 — 13 มีนาคม 2559

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

12795430_1211917005504594_1558835443034708753_n

รายงานตัวต้องทำอย่างไรอ่านได้เลยนะครับ

12802875_1212606465435648_3641166143519591748_n

เอกสารที่ต้องใช้ในวันรายงานตัวนะครับ

12800231_1212664395429855_371888764579271022_n

Leave us a Comment