การประกวด Idea กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในโจทย์ ประกวด “กลยุทธ์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเทรนด์ใหม่ ปรับใช้ยุค New Normal” ของนักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Blog Attachment

Leave us a Comment