กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาอินโดนีเซีย

กำหนดการกิจกรรมต้อนรับและดูงานของคณาจารย์และนักศึกษาจาก
School of Business and Management, Bandung Institute of Technology
ประเทศอินโดนีเซีย
ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 8:30 – 16:00 น.
ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส


Blog Attachment

Leave us a Comment