กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

ภาพนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 58 ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง” ในวันพุธและวันศุกร์ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559s__41582599 s__112361474

 

Blog Attachment

Leave us a Comment