ประมวลภาพการประชุม นศ.58-นศ.59

ประมวลภาพการประชุมประจำสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยได้มีการประชุมร่วมกันของ นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 58 และ นักศึกษารหัส 59 ร่วมถึงคณาจารย์ประจำหลักสูตร15216044_1179606805450998_71289167_o 15216186_1179606782117667_280200336_o 15233715_1179606788784333_1781082622_o 15215938_1179606808784331_1594525579_o 15205733_1179606778784334_619918660_o 15182609_1179606828784329_990636404_o 15205640_1179606775451001_1675229341_o

Blog Attachment

Leave us a Comment